ඔබට පැනිය හැකි උපරිම උස කොපමණ ද?

peopleareawesome වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය thecreatorsproject.com

අරුම පුදුම

ඔබට පැනිය හැකි උපරිම උස කොපමණ ද?

මේ වීඩියෝවේ සිටින තරුණයා ඉතා උසට සහ දුරකට පනින්නේ ඇස් අදහා ගත නොහැකි ආකාරයට යි. ඔබටත් මෙවන් දක්‍ෂතා තිබෙනවා ද? අපිට වීඩියෝ කර එවන්න!


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top