මරණය පෙනෙන දරුවන් වීරයන් කළ හැටි

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

මරණය පෙනෙන දරුවන් වීරයන් කළ හැටි

උපතින් ම රෝගී තත්වයන් අතින් ගෙන උපදින දරුවන් අඩු වයසින් ම මරණයට පත්වීම ලෝක අවධානයට යොමු කර ඔවුන්ට පිහිටවීම සඳහා ඇති උද්‍යෝගය වැඩි කිරීමට හැලොවීන් වෙනුවෙන් මේ ආකාරයෙන් කැන්සාස්හි දරුවන්ව සුපිරි වීරයන් කෙරුණේ ඔබට ද වීරයෙක් වී මේ සුකොමළ ජීවිත බේරාගත හැකි බව සිහිපත් කරවමින්.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top