මරණය පෙනෙන දරුවන් වීරයන් කළ හැටි

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

මරණය පෙනෙන දරුවන් වීරයන් කළ හැටි

උපතින් ම රෝගී තත්වයන් අතින් ගෙන උපදින දරුවන් අඩු වයසින් ම මරණයට පත්වීම ලෝක අවධානයට යොමු කර ඔවුන්ට පිහිටවීම සඳහා ඇති උද්‍යෝගය වැඩි කිරීමට හැලොවීන් වෙනුවෙන් මේ ආකාරයෙන් කැන්සාස්හි දරුවන්ව සුපිරි වීරයන් කෙරුණේ ඔබට ද වීරයෙක් වී මේ සුකොමළ ජීවිත බේරාගත හැකි බව සිහිපත් කරවමින්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top