අඩියෙන් අඩියට බිය උපදවන ඉතාලියේ පාළම

Insider වෙතිනි

අරුම පුදුම

අඩියෙන් අඩියට බිය උපදවන ඉතාලියේ පාළම

“හෙළ ගැඹුරුයි පුත නොබලන්” ආකාරයේ ම ඉතා පටු, අඩි 300ක් දිග පාළමක් ඉතාලියේ තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ එක් වරක් ගමන පටන් ගත්තොත් එතරම් දුරක් ආපසු හැරී නැවත නොයා ම ඉදිරියට යන්නට සිදුවෙනවා.

කොටස් තුනකින් යුතු මේ පාළම 2006 වසරේදී සංචාරක ආකර්ෂණය පදනම් කරගෙන නිපදවා තිබෙනවා. වාසනාවට, මෙහි යන්නට තිබෙන්නේ විශේෂිත පළඳනාවකට සවිකරන ලද කොක්කකින් එල්ලීගෙන නිසා පියවර දෙකක් අතර තිබෙන හිඩැසට කකුල ගියත් බය වෙන්නට දෙයක් නැහැ.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top