කාර්වලට කළ නිර්මාණාත්මක දේවල්

අරුම පුදුම

කාර්වලට කළ නිර්මාණාත්මක දේවල්

බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ වාහනය – බයිසිකලය, මෝටර් බයිසිකලය, ත්‍රීවීලරය, කාරය ආදී කුමක් වුණත් එයට නිර්මාණාත්මක දේවල් කරලා ලස්සනට තියා ගන්න කැමතියි. මේ ඒ වගේ ලෝකෙ වටෙන් ම අන්තර්ජාලයට එක්වුණු අපූරු දේවල් කිහිපයක්.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top