විවාහ උත්සවයට මල් බොකේ වෙනුවට ගෙඩි බොකේ

Facebook / valgomapuokste

අරුම පුදුම

විවාහ උත්සවයට මල් බොකේ වෙනුවට ගෙඩි බොකේ

හැම මංගල උත්සවයක ම අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ මනාලිය මල් පොකුරක් අතේ තියාගෙන ඉන්නා හැටියි. එදාට තමයි අපේ කාන්තාවන්ට weight කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. විවාහයට කලින් කට්ස් හදාගන්න එක හොඳයිනෙ. ඒ කොහොමනමුත්, මේ සම්ප්‍රදායෙන් ඔබ්බට යමින් ඒ වෙනුවට ගෙඩි එක්කොට කිලෝ දෙකත් තුනත් අතර ප්‍රමාණයේ ගෙඩි බොකේ නිර්මාණ කිහිපයකුයි මේ.

 


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top