විවාහ උත්සවයට මල් බොකේ වෙනුවට ගෙඩි බොකේ

Facebook / valgomapuokste

අරුම පුදුම

විවාහ උත්සවයට මල් බොකේ වෙනුවට ගෙඩි බොකේ

හැම මංගල උත්සවයක ම අපිට දකින්නට ලැබෙන්නේ මනාලිය මල් පොකුරක් අතේ තියාගෙන ඉන්නා හැටියි. එදාට තමයි අපේ කාන්තාවන්ට weight කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. විවාහයට කලින් කට්ස් හදාගන්න එක හොඳයිනෙ. ඒ කොහොමනමුත්, මේ සම්ප්‍රදායෙන් ඔබ්බට යමින් ඒ වෙනුවට ගෙඩි එක්කොට කිලෝ දෙකත් තුනත් අතර ප්‍රමාණයේ ගෙඩි බොකේ නිර්මාණ කිහිපයකුයි මේ.

 


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top