තරහා ගියාම කතා කරන ගෙම්බෙක්: ඕහ් බෝයී

අරුම පුදුම

තරහා ගියාම කතා කරන ගෙම්බෙක්: ඕහ් බෝයී

අමුතු ශබ්ද නගන මේ ගෙඹි විශේෂය සටන් වදින අවස්ථාවන්හිදී ඉංග්‍රීසිත් කතා කරනවා වගේ. 

ඌ කෑගහන්නේ මෙහෙමයි: ඕහ් බෝයී ඊඊඊඊ ඊඊඊක් ඊඊඊක්


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top