ගොඩනැගිලිවල ඒකාකාරීත්වය බිඳලන්නට දෘෂ්ඨි මායාවන්

Bored Panda වෙතිනි

අරුම පුදුම

ගොඩනැගිලිවල ඒකාකාරීත්වය බිඳලන්නට දෘෂ්ඨි මායාවන්

තමාව 1010 ලෙස හඳුන්වාගන්නා ජර්මනියේ වීදි චිත්‍ර‍ශිල්පියෙක් විසින් ගොඩනැගිලිවලට නව පෙනුමක් ලබාදීම සඳහා ත්‍රිමාණව පෙනෙන ආකාරයේ දෘෂ්ඨි මායාවන්ගෙන් යුත් හැඩතල යොදාගෙන තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top