සුරතල් සත්තුන්ට “හොඳ කොල්ලා” කීවාට පෙර සහ පසු ඔවුන්ගේ ප්‍ර‍තිචාර

BrightSide වෙතිනි

අරුම පුදුම

සුරතල් සත්තුන්ට “හොඳ කොල්ලා” කීවාට පෙර සහ පසු ඔවුන්ගේ ප්‍ර‍තිචාර

හොඳින් කථා කරනවාට අපි වගේ ම සත්තුත් කැමතියි. වචන නොතේරුණත් අපේ ස්වරයේ ගැබ්ව ඇති දේ අනුව ආදරය හඳුනාගන්නා ඔවුන් ඊට ප්‍ර‍තිචාර දක්වනවා. මේ එලෙස සුරතල් සතුන්ට “හොඳ කොල්ලා” (Good Boy) යන ආමන්ත්‍ර‍ණයෙන් පසු ඔවුන් දැක්වූ ප්‍ර‍තිචාර එකතුවක්.

Reddit පරිශීලක JavaReallySucks විසින් අරඹන ලද මෙම රැල්ලට අනෙක් අය ද මුහුවී ඔවුන්ගේ සත්තුන්ගේ ඡායාරූප ඊට එක් කළා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top