නිවැරදි වෙලාවේ ලබාගත් කාලයේ වටිනාකම කියන ඡායාරූප

Bored Panda වෙතිනි

වයිරල්

නිවැරදි වෙලාවේ ලබාගත් කාලයේ වටිනාකම කියන ඡායාරූප

ඡායාරූපකරණය කියන්නේ අපි හැමෝට ම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නමුත් පහසුවෙන් එහි ශිල්පීය දක්‍ෂතා භාවිතා කරමින් එහි උපරිමයට ලඟාවන්නට පුළුවන් විෂයයක් නෙවෙයි. ඒ වගේ ම ක්‍ෂණික තීරණ ගැනීම්, ක්‍රියාත්මක වීම සහ මිලි තත්පරයක වුවද ප්‍රයෝජනයක් ගනිමින් සුවිසල් දෙයක් කළ හැකි බවත් ඉතා ම දුර්ලබ හැකියාවක්. ඉතින් මේ දෙක එකතු වුණාම මොන තරම් දෙයක් සිදු වෙන්න පුළුවන් ද?

මේ ඡායාරූප ඒ ගැන පැහැදිලි කරාවි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top