ඉතා සංකීර්ණව එම්බ්‍රොයිඩර් කළ සතුන්

BoredPanda වෙතිනි

වයිරල්

ඉතා සංකීර්ණව එම්බ්‍රොයිඩර් කළ සතුන්

ඇඳුම් මැසීම කලාවක්. එහි ප්‍ර‍ධාන අංගයක් වන හැඩදැමීමේ ක්‍ර‍මයක් වන එම්බ්‍රොයිඩර් කිරීම හෙවත් විවිධ දේවල් ඇඳුම මත මැසීම උපයෝගී කරගෙන Chloe Giordano විසින් මේ සංකීර්ණ නිර්මාණ කර තිබෙනවා. ඔබත් මැහුම් ගෙතුම් වලට දක්ෂයිද? ඔබේ නිර්මාණත් comment කරන්න.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top