පරිගණක ක්‍රීඩාවල ග්‍රැෆික්ස්: 1962 සිට 2017 දක්වා

Data Radar වෙතිනි

වයිරල්

පරිගණක ක්‍රීඩාවල ග්‍රැෆික්ස්: 1962 සිට 2017 දක්වා

ඒ කාලෙ 8bit ගේම් ගැහුවාට අළුත් ඒවාට දැන් VGA එක කොච්චර තිබුණත් මදි. හැබැයි සත්‍ය ජීවිතය ලෙස දැනෙන තරම්ම දැන් ග්‍රැෆික්ස් දියුණු වෙලා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top