පරිගණක ක්‍රීඩාවල ග්‍රැෆික්ස්: 1962 සිට 2017 දක්වා

Data Radar වෙතිනි

වයිරල්

පරිගණක ක්‍රීඩාවල ග්‍රැෆික්ස්: 1962 සිට 2017 දක්වා

ඒ කාලෙ 8bit ගේම් ගැහුවාට අළුත් ඒවාට දැන් VGA එක කොච්චර තිබුණත් මදි. හැබැයි සත්‍ය ජීවිතය ලෙස දැනෙන තරම්ම දැන් ග්‍රැෆික්ස් දියුණු වෙලා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top