දෑත් නැති දරුවෙක් ප්‍රථම වරට දෙපයින් ආහාර ගැනීමට උගනින හැටි

David Vargas Perez විසිනි

වයිරල්

දෑත් නැති දරුවෙක් ප්‍රථම වරට දෙපයින් ආහාර ගැනීමට උගනින හැටි

දෑත-දෙපය තිබිලාත් කම්මැලිකමට පුරුදු වෙලා ඉන්න අපිට හොඳ පාඩමක් මේ තමන්ගේ දෑත නැති දරුවා ආහාර ගන්නට උත්සාහ කරන ආකාරය දෙමව්පියන් විසින් අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබෙන මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.

අපිට තිබෙන ප්‍රශ්ණ මේ මේ තරම් කියලා හිතාගෙන ඒවාට යටවෙලා කිසිවක් නොකර ඉන්නවාට වඩා මේ දරුවා අපිට හොඳ පාඩමක් කියලා දෙනවා. ඇති දෙයින්, හැකි පමණින් යමක් කරමු. නිකං ම ඉන්නවාට වඩා එය ඔබට ජයග්‍රහණ රැසකට මං පෙත් පාදාවි.

no-arms-toddler-feeds-with-feet-vasilina-elmira-knutzen-10 no-arms-toddler-feeds-with-feet-vasilina-elmira-knutzen-1 no-arms-toddler-feeds-with-feet-vasilina-elmira-knutzen-8


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in වයිරල්

මේවාත් බලන්න

To Top