කාලතුවක්කු නොවන කැමරාවලින් ගත් ලංකාවේ ඡායාරූප නිර්මාණ: 2 කොටස

ඡායාරූප හිමිකම් චානක විදුරංග සතුයි.

හැකියාවට අත

කාලතුවක්කු නොවන කැමරාවලින් ගත් ලංකාවේ ඡායාරූප නිර්මාණ: 2 කොටස

ඡායාරූප ගන්නට මිළ අධික කැමරා අවශ්‍ය ම නොමැති බව දක්වමින් හැකියාවට වැඩි අගයක් දෙන්නට අපි ලබාදුන් අවස්ථාව වෙනුවෙන් දිනපතා ම අපිට විශාල ප්‍ර‍මාණවලින් ඡායාරූප ලැබෙමින් පවතිනවා. බොහෝ ඒවා අතර මිළ අධික දුරකථනවලින් ලබාගත් ඒවාත් තිබෙන නමුත් දක්‍ෂතාව දැක්වෙන හොඳ ඡායාරූප සහිත සෑම කෙනෙක්ට ම අවස්ථාව ලබාදෙන්නට අපි තීරණය කළා. ඔන්න ඒ ප්‍ර‍යත්නයේ දෙවැනි කොටස මෙලෙසින් ගෙන එනවා.

මේ ඡායාරූප චානක විදුරංග විසින් ඔහුගේ HTC One M7 දුරකථනයෙන් ලබාගත් ඒවායි.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හැකියාවට අත

මේවාත් බලන්න

To Top