සුද්දෙක් ආශාවරී සිංදුව කියනවා

FB/Sudda.uk වෙතිනි

හැකියාවට අත

සුද්දෙක් ආශාවරී සිංදුව කියනවා

අාශාවරී සිංදුවේ cover එකක් එංගලන්ත ජාතිකයෙක් විසින් අපූරුවට ගායනා කරනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in හැකියාවට අත

මේවාත් බලන්න

To Top