බාස්කට්බෝල් ගහන්න අළුත් ක්‍ර‍මයක්

ක්‍රීඩා

බාස්කට්බෝල් ගහන්න අළුත් ක්‍ර‍මයක්

පිං පොං බෝලයක් භාවිතා කරමින් අළුත් ක්‍ර‍මයකට තමයි මේ බාස්කට් බෝල් ගහන්නේ. වැඩේ හොඳයි, අපේ ඉලක්කෙත් හොඳයි, ඒත් කෙල්ලෙක් තමා නැත්තේ නේද?


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ක්‍රීඩා

මේවාත් බලන්න

To Top