ගාර්ලික් චිකන් පහසුවෙන් හදාගන්න

ඉවුම් පිහුම්

ගාර්ලික් චිකන් පහසුවෙන් හදාගන්න

චීස් බෝල්ස් වගේ ම ආහාර රුචිය වැඩීමට වගේ ම පොඩි බඩගින්නට සුදුසු තවත් කෑමක් පිළියෙළ කරගන්නා හැටි කියන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ.

නිවසට එන අමුත්තන්ට පිළිගන්වන්නට, රාත්‍රී ආහාරයට එක් කරගන්නට හෝ සැඳෑවක අතුරු ආහාර වේලක් විධියට භාවිතා කළ හැකි මේ ගාර්ලික් චිකන් ආහාරය පහසුවෙන් සකසා ගන්නට පුළුවන් වගේ ම අඩු කාලයකින් වැඩි රසයක් සහිතව පිළිගැන්විය හැකියි. මෙයට අවශ්‍ය වෙන්නේ සුදුලූණු, කුකුළු මස් සහ ඒවා සීසන් කිරීමට අවශ්‍ය දේවල් සහ බැදගැනීමට තෙල් පමණ යි.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ඉවුම් පිහුම්

මේවාත් බලන්න

To Top