පක්‍ෂීන්ගෙන් වුණු ඇබැද්දි

JukinVideo වෙතිනි. කවරයේ පින්තූරය: pinimg.com

සිනහවේ සරදම්

පක්‍ෂීන්ගෙන් වුණු ඇබැද්දි

කුරුල්ලෝ අපි කොහෝ ගියත් ගහකට වෙලා ඉන්නවානෙ අපේ ඇඳුම් කිළිටි කරන්න බලාගෙන. බොහෝ ප්‍ර‍සිද්ධ මහජනයා ගැවසෙන ස්ථානවල තිබෙන ගස් යට මේ ප්‍ර‍ශ්ණය බෙහෙවින් තිබෙන අතර උන් හිතාගෙන ඉන්නේ ටොයිලට් එක තමයි අපේ ඇඳුම කියලා. ඒ කොහොම නමුත් ඔන්න මේ වීඩියෝවේ තිබෙන්නේ කුරුල්ලොත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ගිහින් සිදුවුණු ඇබැද්දි කිහිපයක්.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top