මෙහෙමත් වධකාරයෙක්

@popularnievideo වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

මෙහෙමත් වධකාරයෙක්

නගරය වටේ යමින් හැමෝටම එක එක දේවල් කරන මෙයා වධයක් නමුත් ඒ කරන දේවල් නම් හරිම විනෝදයි.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top