මෙහෙමත් වධකාරයෙක්

@popularnievideo වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

මෙහෙමත් වධකාරයෙක්

නගරය වටේ යමින් හැමෝටම එක එක දේවල් කරන මෙයා වධයක් නමුත් ඒ කරන දේවල් නම් හරිම විනෝදයි.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top