නිදාගෙන ඉන්න අය නැගිට්ටවන්න කළ විහිළු තහළු

සිනහවේ සරදම්

නිදාගෙන ඉන්න අය නැගිට්ටවන්න කළ විහිළු තහළු

යාළුවො සෙට් එකක් ඉන්න තැන නින්ද යනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් ම එයාලා ඒක විහිළුවට ගන්නවා. මේ ඒ ආකාරයේ හාස්‍යජනක Pranks එකතුවක්.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top