නගරය මැද හොල්මන් පුටුවක්

PrankFiles වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

නගරය මැද හොල්මන් පුටුවක්

වීදියේ තිබෙන මේ පුටුව චලනය වන ආකාරය දැකලා හැමෝම බව වෙන හැටි බලන්නකො!


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top