වාහනේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ගහන්න ම ඕන ද?

සිනහවේ සරදම්

වාහනේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක ගහන්න ම ඕන ද?

හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකේ වටිනාකම අමතක වුණා නම් මේ අකරතැබ්බ එකතුව ඒ ගැන ඔබට මතක් කර දේවි.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top