බොරු වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණ යොදා විකුණන ආහාර

BoredPanda වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

බොරු වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණ යොදා විකුණන ආහාර

වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණයේදී වෙළඳුන් විසින් කූට උපක්‍ර‍ම ඕනෑතරම් උපයෝගී කරගන්නවා. මේ ඒ වගේ අතේ මාට්ටු වුණු අවස්ථාවන් එකතුවක්.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top