බොරු වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණ යොදා විකුණන ආහාර

BoredPanda වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

බොරු වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණ යොදා විකුණන ආහාර

වෙළඳ ප්‍ර‍චාරණයේදී වෙළඳුන් විසින් කූට උපක්‍ර‍ම ඕනෑතරම් උපයෝගී කරගන්නවා. මේ ඒ වගේ අතේ මාට්ටු වුණු අවස්ථාවන් එකතුවක්.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top