කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිය හැමවිටම ඔබව පෙනෙනවාද?

Sofia Mike වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

කණ්ණාඩිය ඉස්සරහට ගිය හැමවිටම ඔබව පෙනෙනවාද?

මේ Prank එකේදි කණ්ණාඩිය ඉදිරියට පැමිණෙන නන්නාඳුනන කාන්තාවන් ඉන් නොපෙනෙන ආකාරයට දක්වනු ලබනවා. ඉන් ඔවුන් පුදුමයට සහ බියට පත් වන හැටි හරිම හාස්‍යජනකයි!


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top