ගැහැණු ළමයෙක් එකපාර ඇවිත් උකුළෙන් වාඩි වුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ?

MoeAndET වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

ගැහැණු ළමයෙක් එකපාර ඇවිත් උකුළෙන් වාඩි වුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ?

ඔන්න ප්‍ර‍ශ්ණයක් තියෙනවා, උත්තර දීලා ම යන්න පුළුවන්. ඔබ ප්‍ර‍සිද්ධ ස්ථානයක නිදහසේ ඉඳිද්දී හෝ පෙම්වතිය සමඟ ඉඳිද්දී එකවරම නන්නාඳුනන යුවතියක් ඇවිත් ඔබේ උකුළෙන් වාඩි වුණොත් මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ද?

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top