ගැහැණු ළමයෙක් එකපාර ඇවිත් උකුළෙන් වාඩි වුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ?

MoeAndET වෙතිනි

සිනහවේ සරදම්

ගැහැණු ළමයෙක් එකපාර ඇවිත් උකුළෙන් වාඩි වුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ?

ඔන්න ප්‍ර‍ශ්ණයක් තියෙනවා, උත්තර දීලා ම යන්න පුළුවන්. ඔබ ප්‍ර‍සිද්ධ ස්ථානයක නිදහසේ ඉඳිද්දී හෝ පෙම්වතිය සමඟ ඉඳිද්දී එකවරම නන්නාඳුනන යුවතියක් ඇවිත් ඔබේ උකුළෙන් වාඩි වුණොත් මොන වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ද?


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in සිනහවේ සරදම්

මේවාත් බලන්න

To Top