පාවෙන ස්විචයක් ඇති ලාම්පුවක්

KickStarter වෙතිනි

නව නිපැයුම්

පාවෙන ස්විචයක් ඇති ලාම්පුවක්

සාම්ප්‍ර‍දායික බවින් මිදුණු ගෘහ උපකරණ භාවිතයට බොහෝ දෙනෙක් කැමතියි වගේ ම ඉන් නිවසේ තිබෙන ඒකාකාරී බව නැතිව යනවා. මේ නව නිපැයුමේ ද ස්විචය හරිම වෙනස්. එය සාමාන්‍ය විට පහළට වැටී තිබුණත් සක්‍රීය කිරීම සඳහා පා කරවන්නට අවශ්‍යයි.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top