සාක්කුවේ දාගෙන යා හැකි කූඩාරමක්

නව නිපැයුම්

සාක්කුවේ දාගෙන යා හැකි කූඩාරමක්

Camping යද්දි කූඩාරම් ඇතුළු ආම්පන්න බොහොමයක් අරගෙන යන්න වෙනවානෙ. ඒත් මේ වගේ එකක් තිබුණොත් නම් බෑග් එකේ බර බාගෙට බාගයක් නැතිවෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top