හපද්දී සද්දෙ නැති ස්නැක්ස් සහ බීවාට පසු සද්දෙ නැති බීම වර්ග නිපැයෙයි

Todaytix වෙතිනි

නව නිපැයුම්

හපද්දී සද්දෙ නැති ස්නැක්ස් සහ බීවාට පසු සද්දෙ නැති බීම වර්ග නිපැයෙයි

චිත්‍ර‍පට ශාලාවට ගිහින් පොලිතින් බෑග් එකට සර-සර ගාලා අත දාලා චිප්ස් අතට අරගෙන කරුං-කරුං ගාලා ඒ ටික හපලා බීම එක බීලා ග්‍රා..ගරා…ග්ෂ් කියලා ගුඩුස් යැව්වා ම වටේ ඉන්න අයට චිත්‍ර‍පටිය වෙනුවට අපේ කෝච්චියෙ සද්දෙ අහගෙන බලාගෙන ඉන්න තමයි වෙන්නේ. මේ ප්‍ර‍ශ්ණය නිසා ම ටුඩේටික්ස් යන ආයතනය විසින් ශබ්දය නැති ආහාර සහ පාන නිශ්පාදන පෙළක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා.

මේවා අසුරා ඇත්තේ ද රෙදි/කාඩ්බෝඩ් ආදී අසුරණවල නිසා ඒවායෙන් ද කිසිදු ශබ්දයක් නැගෙන්නේ නැහැ.

සුද්දා මේවා හදන්න කලින් අපේ අම්මලා අග්ගලා හැදුවේ. නේද?


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top