ඇඟිල්ල කණේ තියලා හලෝ කියන්න

කවරයේ පින්තූරය: wearable.com

නව නිපැයුම්

ඇඟිල්ල කණේ තියලා හලෝ කියන්න

දුරකථන ඇමතුමකට සවන් දෙන්න අනිවාර්යයෙන් ම දුරකථනයක් හෝ ස්පීකරයක් සහිත උපකරණයක් අවශ්‍ය වුවත් මේ කියන්න යන්නේ අතේ තියෙන පළඳනාවකින් ඇඟිල්ලට ඒ හැකියාව ලබාදෙන හැටි ගැන යි.

දැනට තිබෙන සාමාන්‍ය හෝ ස්මාර්ට් ඔරලෝසුවේ පටිය ලෙස සවිකර ගත හැකි හෝ අත් පටියක් ලෙසින් ඔබේ කැමැත්ත අනුව පැළඳගත හැකි මෙම Sgnl පළඳනාව බ්ලූටූත් හරහා ඔබේ දුරකථනය සමඟ සබැඳෙනවා. ඉන් පසුව ලැබෙන ඇමතුම් පිළිබඳව ඔබට දැනුම් දෙන අතර එහි ඇති බොත්තම ඔබා ඔබට ඇමතුමට සවන් දෙන්න පුළුවන්. කරන්නට ඕනේ, එය පැළඳි අතේ ඇඟිල්ල කණේ තබා ගැනීමයි. ඝන මාධ්‍ය හරහා ශ්‍රව්‍ය තරංග ගමන් කිරීමේ සංසිද්ධිය හරහා ඔබට සවන් දිය හැකි වන අතර මේ නිසා ඔබ අවට කිසිම කෙනෙක්ට ඔබේ ඇමතුමට සවන් දෙන්නත් බැරිව යනවා. මෙහෙම කණට ඇඟිල්ල තැබුවාම පළඳනාව මුඛය ආසන්නයට එන නිසා එහි තිබෙන මයික්‍රොෆෝනය හරහා ඔබට කථා කරන්නට පුළුවන් වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top