ඉබේ ම ගැටගැහෙන සපත්තු ජෝඩුවක්

නව නිපැයුම්

ඉබේ ම ගැටගැහෙන සපත්තු ජෝඩුවක්

හෙඩ්සෙට් එක කාගෙවත් උදව්වක් නැතුව ගැටගැහිලා අන්තෝ ජටා – බහි ජටා වුණත් අපේ සාමාන්‍ය සපත්තු දෙකට නම් ඉබේ ගැට ගැහෙන්න තරම් උනන්දුවක් නැහැ. ඒත් Nike සමාගම හඳුන්වාදෙන මේ සපත්තු නම් කකුලට දාගන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ.

මේ සපත්තු දෙක කකුල්වලට දාගත්තා ම ඉන් ඒ මත යෙදෙන තෙරපුම නිසා එහි තිබෙන මෝටර් ක්‍රියාත්මක වෙලා සපත්තුවේ ලේස් තද වෙනවා. ඒත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරයි. අපි ඇවිදීම නවතා දුවන්න පටන් ගත්තොත් ඊට සරිලන පරිද්දෙන් එය ලිහිල් වෙලා අපේ දිවීම පහසු කරවනවා. ලොවට ම නිපදවා තිබෙන්නේ මින් ජෝඩු 89ක් පමණයි.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top