විද්‍යාඥයන් කෘත්‍රීම ගර්භාශයක් තනයි

නව නිපැයුම්

විද්‍යාඥයන් කෘත්‍රීම ගර්භාශයක් තනයි

කෘත්‍රීම ගර්භාශයක සති 22ක දරුවකුට සමාන වියැති බැටළුවෙක් සාර්ථකව වර්ධනය කිරීමට විද්‍යාඥයන් සමත්ව තිබෙනවා. මේ නිසා අඩු වයස් දරු උපත් සඳහා වඩාත් සාර්ථක ප්‍රතිඵල අනාගතයේදී අපිට ලබා ගන්නට හැකි වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top