බෝල ගහන ගමන් ම පින්තූර ගන්න

නව නිපැයුම්

බෝල ගහන ගමන් ම පින්තූර ගන්න

මේ බෝලයේ හැම පැත්තක ම තිබෙන කැමරාවලින් ඔබ එය උඩට විසි කළා ම වඩාත් ස්ථායී අවස්ථාවේදී මුළු පරිසරය ම, ඒ කිව්වේ අංශක 360 ම ආවරණය වන ආකාරයේ ඡායාරූපයක් ගන්නවා.

මීට අවුරුදු කීපයකට පෙර අංශක 180න් පැනොරාමා පින්තූර ගත්තාට දැන් අළුත් ම ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි අංශක 360 ම ආවරණය වන ආකාරයෙන් පින්තූර ගන්න එක. ඒත් ඒ සඳහා දැනට තිබෙන දුරකථන ඇප් ටිකක් කරදරකාරී යි. ඒත් මේ බෝලය නිසා ඒ වැඩේ පහසු යි. කරන්නට තිබෙන්නේ එය උඩට විසි කරන්නට විතරයි. අපොයි ඔව්, අල්ලා ගන්න බැරි වෙලා බිම වැටුණත් කිසිම ප්‍රශ්ණයක් වෙන්නෙ නැහැ.

වසර කීපයකට ඉහතදීත් මෙහි නිර්මාණකරුවන් මෙම සංකල්පය හරහා තැනූ නිශ්පාදනය මහා පරිමාණයෙන් නිශ්පාදනය සඳහා දැරිය හැකි නිශ්පාදන මිලක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් දැන් ඔවුන් ඊට මුහුණ දෙමින් පැනෝනෝ නමින් නව කැමරාව එළිදක්වා තිබෙනවා. උඩ විසි කරනවා වෙනුවට එය උස කෝටුවක වුණත් දැන් රඳවන්න පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top