තුනී හැන්දක්, හැඳි ගොඩක් සහ පිටු සලකුණක්

Polygons Design විසිනි

නව නිපැයුම්

තුනී හැන්දක්, හැඳි ගොඩක් සහ පිටු සලකුණක්

ඒ මොකද්ද ඒ අපබ්‍රංසෙ? මේකයි,  මේ පොලිගොන් ලෙසින් නම් කර ඇති මේ උපකරණය අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව වෙනස් කරගත හැකි හැන්දක්. ඒත් එය හැන්දක් වෙන්නේත් අපට අවශ්‍ය නම් පමණ යි.

භාණ්ඩ සඳහා වැඩි ඉඩන් යන කාලයක විවිධ ප්‍රමාණවල හැඳි ගොඩක් කෝප්පයක වගේ දාලා තියලා වෙනත්  දෙයක් ගන්න ගියා ම අර සේර ම වීදුරුවක් බින්දා වගේ සද්දෙන් බිම වැටුණා ම දැනෙන සනීපෙ කොහොමද නේ? ඒත් මේ ඉතා ම තුනී, මේස හැන්දක් සහ තේ හැන්දක් ලෙස මාදිලි දෙකකින් ඒ ඒ හැඳිවලත් ප්‍රමාණ කිහිපයක් වන සේ සකසා ගත හැකි පොලිගොන් අපූරු උපකරණයක්. එය භාවිතයට පහසුයි මෙන් ම පිරිසිදු කිරීමටත් පහසුයි. අපි හැන්දට යමක් ගත්විට හැන්දේ තැවරී ඉවතලන ප්‍රමාණය නිසා අපට නිවැරදි මිණුම නොලැබී යනවා නමුත් ඒ ප්‍රශ්ණය ද මෙහි විසඳා තිබෙනවා. උයලා හෝ තේ එක හදාගෙන ඉවර වුණා ම හැන්ද ම අරගෙන ගිහින් පොතේ පිටු සලකුණ (බුක්මාර්ක්) ලෙස පාවිච්චි කරන්නටත් පුළුවන්.


මෙය අපට එව්වේ JanXT rishnu විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top