අතේ නොඇලෙන කැපිය හැකි වැලි

නව නිපැයුම්

අතේ නොඇලෙන කැපිය හැකි වැලි

වැලි සෙල්ලම් කරන්න පුංචි ළමයි විතරක් නෙවෙයි ඕනම කෙනෙක් ආසයි. ස්වීඩනයේ නිශ්පාදිත මේ විශේෂිත ආකාරයෙන් සැකසූ වැලි හරියට අනන ලද පාන් පිටි වගේ ක්‍රීඩා කරන්නට සහ දරුවන්ගේ මොළයේ චලනයට ඉවහල් වන ප්‍රදේශ වර්ධනයට උපකාර වෙනවා. ඉතින් තවදුරටත් ක්ලේ අවශ්‍ය ම නැහැ.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top