නොදැනීම වැඩ කරන අතරතුර කැලරි දහනය කරන්න: HOVR

HOVR

නව නිපැයුම්

නොදැනීම වැඩ කරන අතරතුර කැලරි දහනය කරන්න: HOVR

පරිගණකය ඉදිරියේ දවසේ වැඩිකාලයක් ගත කරන අයට වැඩිය ව්‍යායාම කරන්නට වෙන්නේ නැහැ. ඒත් එහෙමයි කියලා එක තැන වාඩිවෙලා කැලරි එක් රැස් කරමින් ව්‍යායාම කරන්න වෙලාවක් නෑ කිව්වාට අපේ ඇඟට එන ලෙඩ ඒක අහලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නෙ නැහැනෙ. අන්න ඒ නිසා වැඩත් කරන ගමන්, ව්‍යායාමයක් කරගන්නත් HOVR උපකාරී වෙනවා.

මේසයට සවිකළ හැකි හෝ ස්වාධීනව ඇති පරිදි සකසා ගත හැකි ලෙස මාදිලි දෙකකින් යුතු මෙහි ඔබේ ක්‍රියාකාරීත්වය බලාගැනීම සඳහා දුරකථනයේ ඇප් එකකින් ද පුළුවන්. කකුල් පද්ද පද්දා ඉන්න එක නරක වැඩක් කියලා ඉස්සර කිව්වත් දැන්නම් කැලරි දහනය කරන්නට ඒක කරන්නට වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top