හැරී පොටර්ගේ මැජික් යෂ්ඨිය දුරස්ථ පාලකයක් වෙයි

Paramountzone වෙතිනි. කවරයේ ඡායාරූපය: slashfilm.com

නව නිපැයුම්

හැරී පොටර්ගේ මැජික් යෂ්ඨිය දුරස්ථ පාලකයක් වෙයි

අපි කවුරුත් ආදරය කරන කථා මාලාවක් වන ජේ. කේ. රෝලින් විසින් රචිත හැරී පොටර්හි ඇති මැජික් යෂ්ඨිය දැන් අපිටත් මැජික් වැඩ වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගෙදර දුරස්ථ පාලකය වශයෙන් සකසා ඇති මෙහි IR හරහා ක්‍රියාත්මක වන ඕනෑම උපකරණයක් සඳහා සකසා ගත හැකියි.

විධාන 30ක් මතක තබා ගත හැකි මෙය භාවිතා කරද්දී ඔබටත්  හැරී පොටර් වීමට තිබූ සිහිනය සැබෑවූ බව දැනෙනු නොඅනුමානයි.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top