සුදුළූණු සුද්ද කරන්න පහසු උපකරණයක්

Insider වෙතිනි

නව නිපැයුම්

සුදුළූණු සුද්ද කරන්න පහසු උපකරණයක්

මේ උපකරණයට සුදුළුණු දාලා කාර් එකක් වගේ එහෙට මෙහෙට කළාම ඒවා සුද්ද වෙලා, ඉතා කුඩා කැබලිවලට කැපිලා ඔබට ලබා දෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top