කුරුමිට්ටන් වගේ කන් දෙකක් ගෙන එන හෙඩ්සෙට් එකක්

taobao.com වෙතිනි

නව නිපැයුම්

කුරුමිට්ටන් වගේ කන් දෙකක් ගෙන එන හෙඩ්සෙට් එකක්

අපි බහුලවම හෙඩ්සෙට් එකක් තෝරාගන්නට පෙළඹෙන්නේ ඒකෙ මිළ අනුව හෝ ගුණාත්මක බව අනුව යි. ඒත් මීට පස්සෙ නම් ලස්සන අනුවත් ඒවා තෝරගන්නට කැමති අයටත් අවස්ථාවක් ලැබී තිබෙනවා. මේ හෙඩ්සෙට් පැළඳ ගත්තා ම ශබ්දයට අමතරව ඔබේ රූපයටත් වෙනස්කමක් ගෙන දෙනවා.

අපි චිත්‍රපටවල දැකලා තිබෙනවානෙ අමුතු කන් තියෙන කුරුමිට්ටන්, පිටසක්වල ජීවීන් වගේ අය. අන්න ඒ වගේ පසුපස කොටසකුත් මේ සමඟ තිබෙන නිසා ඒවා පැළඳගත්තාම පෙනුමත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපිට මෙතන වැදගත් වෙන්නේ කුරුමිටි කන් දෙකක් දාගෙන පාරෙ යන එක ලැජ්ජාවක් ද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි, මේ ක්‍රමය භාවිතා කරමින් වෙනස්  වෙනස් විලාසිතා වෙළඳපොළට එන බවට ඇති ඉඟිය යි.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top