වාතය රහිත නවතම බයිසිකල් ටයර් සිදුරු කරලාමයි තිබෙන්නේ

Ryan Cook විසිනි

නව නිපැයුම්

වාතය රහිත නවතම බයිසිකල් ටයර් සිදුරු කරලාමයි තිබෙන්නේ

මේ නව නිපැයුමක් වශයෙන් ලොවට හඳුන්වාදී ඇති කවදාවත් හුළං යන්නේ නැති, ඇත්තට ම හුළං අවශ්‍ය නැති ටයර් සුවපහසු ගමනකට ද අවකාශ සලසමින් ටයර් ගැන වධ වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණයෙන් ම නැති කර දමනවා.

පොලිමීටර් නම් ද්‍රව්‍යයෙන් තනා ඇති මේවා අවශ්‍ය පරිදි නැමෙමින් ගමන සුවපහසු කරනවා මෙන් ම එහි දිගු කල්පැවැත්ම වෙනුවෙන් ද දායක වෙනවා. මෙය කි.මී. 8000ක් පමණ කල් පවත්නා බවයි නිශ්පාදකයන් සඳහන් කරන්නේ.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in නව නිපැයුම්

මේවාත් බලන්න

To Top