මුද්දේ කොටස් තුනකින් සෑදෙන සත්ත්වයන්

Etsy වෙතිනි

අරුම පුදුම

මුද්දේ කොටස් තුනකින් සෑදෙන සත්ත්වයන්

බැංකොක්හි ස්වර්ණාභරණ අලෙවි සැලක් විසින් නිපදවා ඇති මේ අගනා මුදු පළඳනාවල කොටස් තුනකින් යුතුයි. ඉතින් ඒවා එකවර පැළඳීමෙන් කුඩා සතෙක් අතේ එල්ලී ඉන්නා ආකාරයේ අගනා නව අදහසක් ඔවුන් ගෙන එනු ලබනවා.


මෙය අපට එව්වේ Akshika Nilmini විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top