කිසිම උපකරණයක් නැතිව මෙන්න පොල් බිඳිනවා

Grant Thompson වෙතිනි

අරුම පුදුම

කිසිම උපකරණයක් නැතිව මෙන්න පොල් බිඳිනවා

පොල් ගණන් වුණාට අපිට නැතිවම බැරි අමුද්‍ර‍ව්‍යයක්. ඒත් පොල් ලෙලි ගහලා ගෙඩිය බිඳගන්න එකත් ටිකක් අමාරු වැඩක්. මේ පුද්ගලයා කිසිම උපකරණයක් නොමැතිව ගාණට ඒ වැඩේ කරනවා.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in අරුම පුදුම

මේවාත් බලන්න

To Top