කාන්දම් වලින් එදිනෙදා වැඩවලට උදව් ගන්න

Slivki Show EN වෙතිනි

උදව් පදව්

කාන්දම් වලින් එදිනෙදා වැඩවලට උදව් ගන්න

එදිනෙදා වැඩ පහසු කරගන්නට කාන්දම් වලින් පුදුමාකාර ප්‍රයෝජනයක් ලබාගන්න පුළුවන්. කුස්සියේ ඉඩ නැත්නම් භාජන තියාගන්න, පිරිසිදු කිරීමට අපහසු බෝතලයක් පිරිසිදු කරගන්නට වගේ ඔබට සාමාන්‍යයෙන් නොහිතෙන ආකාරයේ දේවල්නුත් මේ වීඩියෝවේ අඩංගු වෙනවා.

චුම්භක කියන්නේ චුම්භනය හෙවත් සිප ගැනීම කියන අර්ථයෙන් ගොඩ නැගුණු වචනයක්. ඉතින් මේ කාන්දම්වල ප්‍රතිවිරුද්ධ ධ්‍රැව එකිනෙක සිප ගැනීම සහ යකඩ ආකර්ෂණ හැකියාව පාවිච්චි කරලා අපිට බොහෝ උපකාර ඉන් ලබාගන්න පුළුවන්. නිතර ඔබේ යතුර නැති වෙනවා නම්, වැඩක් කරගන්න යද්දි ඇණ ටික අතේ තියාගෙන ඉන්න අපහසුනම් කාන්දම් ඔබට ඊට උපකාරී වේවි.


මෙය අපට එව්වේ SameeRox විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top