සෝඩා කෑන් එකකින් ලොක් එකක් අරින්නේ මෙහෙමයි

උදව් පදව්

සෝඩා කෑන් එකකින් ලොක් එකක් අරින්නේ මෙහෙමයි

යතුර නැතිවුණ වෙලාවක ළඟ තියෙන සෝඩා කෑන් එකකින් ලොක් එක ඇරගන්න මේ උපක්‍ර‍මය උපකාර වේවි.


මෙය අපට එව්වේ Nimal Pushpakumara විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top