ත්‍රිමාණ වීදුරු බෝලයක් අඳින හැටි

Jonathan Harris වෙතිනි

උදව් පදව්

ත්‍රිමාණ වීදුරු බෝලයක් අඳින හැටි

මීට පෙර අපි ඔබට ගෙන ආපු ත්‍රිමාණ චිත්‍ර සහිත වීඩියෝවේ වගේ ම ඒවා අඳින්න ඔබත් කැමති ඇති. මේ ඊට පුංචි උදව්වක්.

මේ වීඩියෝවේ වීදුරු බෝලයක් කඩදාසියක් මත තිබෙන ආකාරයේ චිත්‍රයක් ඇඳගන්නට කියා දෙනවා. ඉන් ත්‍රිමාණ චිත්‍රකරණය ගැන බොහෝ සරල කරුණු හඳුනාගත හැකි අතර කිහිප වතාවක් මෙය උත්සාහ කිරීමෙන් ඔබට ඒ මූලධර්මය උපයෝගී කරගෙන වඩාත් හොඳ නිර්මාණයක් කරන්නට හැකි වේවි. එහෙම කළොත් අපිට එවන්න, අපි අනිවාර්යයෙන් ම ඔබේ වීඩියෝවත් පළ කරනවා.


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top