මාළු ටැංකිවලට අපූරු අදහසක්

BoredPanda වෙතිනි

උදව් පදව්

මාළු ටැංකිවලට අපූරු අදහසක්

සුරතල් මාළු ඇතිකිරීමට බොහෝ දෙනෙක් කැමැත්තක් දක්වනවා. ඒත් පොකුණේ ඉන්න මාළු පොකුණට එබෙන්නේ නැතිව බැලිය හැකි ආකාරයේ අළුත් ආකාරයේ අදහසක් මේ පුද්ගලයා සතුයි.


මෙය අපට එව්වේ Asith E. Perera විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top