ගෙදරදී හදාගත හැකි ඇස්බැන්දුම් නිර්මාණ 8ක්

උදව් පදව්

ගෙදරදී හදාගත හැකි ඇස්බැන්දුම් නිර්මාණ 8ක්

වැලන්ටයින් එකත් ළඟ එන නිසා ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මේ සැරේ මොනවගේ දෙයක් කරනවාද කියලා. ඔන්න තියෙනවා අපූරු අදහස් 8ක් සහ ඒවා හදාගන්නා හැටි.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top