දිනපතා පිරිසිදු කළ යුතු දේවල් 7ක්

උදව් පදව්

දිනපතා පිරිසිදු කළ යුතු දේවල් 7ක්

අපි භාවිතා කරන දේවල් පිරිසිදුව තබාගැනීම ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳයි. ඒ අතරින් මේ දේවල් 7 නම් දිනපතාම පිරිසිදු කළ යුතු වෙනවා.

සින්ක් එක

බාත්රූම් එකේ ටයිල්

කුස්සියේ ස්පොන්ජ් එක

අත් පිස්නා

කපන දේවල් තබා ගන්නා තැටි (Cutting board)

මේක්අප් පින්සල් සහ ස්පොන්ජ්

යතුරු 


මෙය අපට එව්වේ Jagath Dahanayaka විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top