බීමබට වලින් කරගත හැකි අපූරු නිර්මාණ 6ක්

MrGear වෙතිනි

උදව් පදව්

බීමබට වලින් කරගත හැකි අපූරු නිර්මාණ 6ක්

වීදුරුවක් නැතිවම දොඩම් ගෙඩියකට බීම බටයක් දාලා බොන්න පුළුවන් බව ඔබ දන්නවාද? ඒ වගේ තවත් අපූරු දේවල් 6ක් මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Thenuwara Kottawa විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top