බීමබට වලින් කරගත හැකි අපූරු නිර්මාණ 6ක්

MrGear වෙතිනි

උදව් පදව්

බීමබට වලින් කරගත හැකි අපූරු නිර්මාණ 6ක්

වීදුරුවක් නැතිවම දොඩම් ගෙඩියකට බීම බටයක් දාලා බොන්න පුළුවන් බව ඔබ දන්නවාද? ඒ වගේ තවත් අපූරු දේවල් 6ක් මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Chani J විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top