නත්තල් සැරසිලි සඳහා නව අදහස් 5ක්

උදව් පදව්

නත්තල් සැරසිලි සඳහා නව අදහස් 5ක්

නත්තල් සැරසිලි සඳහා නවමු අදහස් ඔබට ගෙන එමින් ඔන්න තවත් නව අදහස් 5ක් සහ ඒ නිර්මාණ කරන ආකාරය ද දැක්වෙන ඡායාරූප පෙළක් තමයි මේ.


මෙය අපට එව්වේ Upul Priyadarshana විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top