හරියාකාරව කෑම පිළියෙල කරගන්නට උපක්‍ර‍ම 19ක්

ඉවුම් පිහුම්

හරියාකාරව කෑම පිළියෙල කරගන්නට උපක්‍ර‍ම 19ක්

පාන් ටෝස්ටරයක් නැතිව පාන් ලේසියෙන් පුළුස්සා ගන්නා හැටි, වර්ණය වෙනස් නොවී ඇපල් තබාගන්නා ආකාරය ඇතුළු උපක්‍ර‍ම රැසක් මේ වීඩියෝවේ අන්තර්ගත වෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Sisira Manamperi විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in ඉවුම් පිහුම්

මේවාත් බලන්න

To Top