කාන්දම් වලින් එදිනෙදා ජීවිතය පහසු කරගත හැකි ක්‍ර‍ම 10ක්

MrGear වෙතිනි

උදව් පදව්

කාන්දම් වලින් එදිනෙදා ජීවිතය පහසු කරගත හැකි ක්‍ර‍ම 10ක්

චුම්භක කියන්නේ ඉතා පහසුවෙන් ලබාගත හැකි එදිනෙදා වැඩ කටයුතු පහසු කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කළ හැකි දෙයක්. ඇඟිල්ල තලා ගන්නේ නැතිව ඇණ ගහන ආකාරය ඇතුළු ඉඟි 10ක් මේ වීඩියෝවේ තිබෙනවා.


මෙය අපට එව්වේ Niramala Sirisingha විසින්. ඔබත් අපිට ලියන්න කැමතිද? මෙතනින් එවන්න.

Continue Reading
Click to comment

More in උදව් පදව්

මේවාත් බලන්න

To Top